Nestor van de letselschade is adviseur bij Winjezaak.nl

Dr.B.Pals en dhr. Terlingen 70 jaar letselschade bijeen

Als slachtoffer bent u natuurlijk niet op de hoogte van wie enige rol van belang heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de jurisprudentie ten behoeve van het slachtoffer. Dr. Pals is oprichter van de huidige Pals Groep en heeft zich als geen ander ingespannen om de positie van het slachtoffer verbeterd te krijgen.

Tot op de dag van vandaag is hij actief met het bewerkstelligen van zijn levenswerk. Dit geheel onbaatzuchtig want hij verdient er niets (meer) mee. Tijdens zijn carriere heeft de heer Pals veel vrienden gemaakt en bij zijn opponenten respect afgedwongen. Zijn laaste optreden in de Radar uitzending van 2010 heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in het letselschadevak en als gevolg hiervan heeft het door hem opgerichte bedrijf  zijn beleid drastisch ten positieve bijgesteld waarvoor hulde.

Dhr.Terlingen heeft het vak in de praktijk geleerd en blijkt al 10 jaar een talent in het aanpakken en oplossen van complexe zaken. U kunt in contact gebracht worden met vele slachtoffers die u bereid zijn u persoonlijk een beeld te schetsen van zijn aanpak.

Als ondernemer heeft de heer Terlingen affiniteit met zelfstandigen en door zijn diversiteit is hij onbetwist een expert op het gebied van schade.  Ook de heer Terlingen heeft een grote rol gespeeld in de Radar uitzending van 2010 en wel twee keer. Een maal t.b.v. de letselschadeslachtoffers en een maal t.b.v. de slachtoffers van een spaarproduct van Aegon Budget B. Naar aanleiding van zijn handelen heeft Aegon de door de heer Terlingen getroffen regeling breed doorgetrokken voor een grote groep gedupeerden.

De heer Terlingen durft ook andere kantoren aan te pakken die slachtoffers duperen. Samen met Beer advocaten is hij erin geslaagd om een groot deel van de onterechte inhouding die het slachtoffer de heer Jacobs uit de Radar uitzending aan kantoor Letselcash betaalde terug te halen. Terlingen heeft hier geen euro aan verdiend omdat hij van mening is dat iedereen in het vak moet strijden tegen daadwerkelijk onrecht voor zover mogelijk.

Terlingen heeft recent nog een zaak gewonnen tegen misterclaim (Witlox Juristen) waarbij mister claim bekend van de Zembla uitzending uit 2007 zijn voormalig slachtoffer dagvaard om zijn kosten betaald te krijgen. Dit terwijl Witlox van de verzekeraar al een redelijk loon had gekregen. De kantonrechter maakt korte metten met Witlox. Er staat nog hoger beroep open voor Witlox dus e.e.a zal wel worden vervolgd.
Terlingen heeft namens twee slachtoffer klachten ingediend tegen de FNV die in deze zaken 22% en 30% no cure no pay hanteerden plus vergoeding der BGK.  Met andere woorden Bureau Beroepsziekten declareerden dubbel. E.e.a. ligt nu bij de Ombudsman de heer mr. Rogier de Haan.
Op dit moment liggen er nieuwe acties klaar die het publieke belang dienen. Bij al deze acties is het waar dat de heer Terlingen zich profileert met zijn kantoor Victory Juridisch Advies. Aan de andere kant verdient Terlingen niets of nauwelijk een noemenswaardige vergoeding met dergelijke acties.
De heer Terlingen heeft twee medisch adviseurs en een groot netwerk aan LSA advocaten die hij desgewenst kan raadplegen. Het kantoor is geel lid van welke club dan ook noch keurmerk kantoor. De reden hiertoe zal binnenkort publiek worden gemaakt. U wordt in bijna alle gevallen gratis door ons geholpen dat wil zeggen dat wij onze kosten in rekening brengen bij de aansprakelijke verzekeraar.
Is er een groot probleem in uw zaak dan kan u desnoods op no cure no pay worden ingeboekt. Of dit noodzakelijk is kan u zelf beoordelen op onze website www.slachtofferhulp.nl.